Беларус

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Беларус

Протокол между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Република Беларус за сътрудничество и обмен за учебните 2008/2009, 2009/2010 И 2010/2011 г.

РМС № 609/24.09.2008 г. (необнародвано)    

Срок на действие: 2008/2009 г.; 2009/2010 г.; 2010/2011 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“