Йордания

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Йордания

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за периода 2018-2020 г.

Подписана на 31 януари 2018 г. в Аман, в сила от датата на подписването ѝ

Решение 640 на МС от 25.10.2017 г.

Срок на действие: 3 години


Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за периода 2011 - 2013 г.

обн. - ДВ, бр. 44 от 10.06.2011 г., в сила от 8.05.2011 г.

Срок на действие: Тази програма влиза в сила от датата на нейното подписване и е валидна за срок три години, но се прилага и след изтичането на този срок до приемането на нова.


Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между Р България и Йордания за периода 2018-2020

/подписана в Аман на 31.01.2018 г.  – препратена от МВнР с № 0206-201/06.02.2018 г./

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“