Решенията на акредитираните висши училища относно признаването на оценките от ДЗИ в кандидатстудентската кампания през настоящата година

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Решенията на акредитираните висши училища относно признаването на оценките от ДЗИ в кандидатстудентската кампания през настоящата година

Обобщената информация е актуална към 22 февруари 2021 г.

В таблицата е отразена информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) в кандидат-студентската кампания 2021 в акредитираните висши училища в Република България.

За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище.

Решенията на акредитираните висши училища относно признаването на оценките от ДЗИ в кандидатстудентската кампания през 2021 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“