Решенията на акредитираните висши училища относно признаването на оценките от ДЗИ в кандидатстудентската кампания през настоящата година

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Решенията на акредитираните висши училища относно признаването на оценките от ДЗИ в кандидатстудентската кампания през настоящата година

Обобщената информация е актуална към 22 февруари 2021 г.

В таблицата е отразена информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) в кандидат-студентската кампания 2021 в акредитираните висши училища в Република България.

За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище.

Решенията на акредитираните висши училища относно признаването на оценките от ДЗИ в кандидатстудентската кампания през 2021 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“