Комисия по академична етика

Начало » Документация » Комисия по академична етика

Министерството на образованието и науката с дълбоко прискърбие посреща вестта за кончината на проф. Дончо Гавраилов Хрусанов (08.06.1947 – 30.04.2021).

Дончо Хрусанов е роден в Котел. Завършва право през 1971 г. в Юридическия факултет при Софийския университет. Като утвърден юрист и изтъкнат учен през 2018 г. проф. Хрусанов е определен за член на Комисията по академична етика към министъра на образованието и науката. В работата си като член на комисията прояви изключителен професионализъм и добросъвестност.

Министерството на образованието и науката с признателност се прекланя пред паметта на проф. Хрусанов и поднася своите съболезнования към семейството и близките му.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 15.07.2021  г. (публ. 08.10.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 18.09.2020 г. (публ. 24.09.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 15.03.2021 г. (публ. 12.08.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 30.11.2020 г. (публ. 23.07.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.04.2021 г. (публ. 23.07.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“