Комисия по академична етика

Начало » Документация » Комисия по академична етика

 

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 02.09.2019 г. (публ. 11.10.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 26.08.2019 г. (публ. 11.10.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.08.2019 г. (публ. 11.10.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 31.07.2019 г. (публ. 12.09.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 03.07.2019 г. (публ. 12.09.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 18.06.2019 г. (публ. 30.08.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнали, постъпили на 10.07.2019 г. (публ. 27.08.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 01.07.2019 г. (публ. 27.08.2019 г.)

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“