Армения

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Армения

Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2018-2022 г.

Подписана на 23 октомври 2018 г. в София, в сила от датата на подписването ѝ

обн. ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г., в сила от 23.10.2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“