Архив за 2019 г.

Начало » Документация » Конкурси » Учители » Архив за 2019 г.

Лого на Научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Дванадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

15 - 17 април 2019 г., гр. Русе

Покана

Заявки за участие без доклад се подават до 28.03.2019 г. 


Регламент за организиране на Национален конкурс за игри и игрови материали, изработени от учители или други педагогически специалисти в детските градини и училища с подготвителни групи

Конкурсните материали за областен етап се изпращат на адреса на съответното Регионално управление на образованието в срок до края на деня на 29 март 2019 г.


Свободно място за учебната 2018/2019 година за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)“ – 1 място

Повече информация

Срок за подаване на документи – от 18 декември 2018 г. до 04 януари 2019 г. включително.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“