Архив за 2019 г.

Начало » Документация » Конкурси » Учители » Архив за 2019 г.

 
Заповед № РД 09-2640/14.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в Българското средно училище - гр. Братислава, Словакия 

Срокът да подаване на документи е до 24 октомври 2019 г. включително (Обявата е публикувана на 14.10.2019 г.)

Национален конкурс „Иноватори в образованието“ на Министерството на образованието и науката на тема „За учителите, които вдъхновяват“

Регламент
Номинационен формуляр за директори и управленски училищни екипи (актуализиран 24.09.2019 г.
Номинационен формуляр за учители и учителски екипи (актуализиран 24.09.2019 г.)
Декларация за информираност и съгласие (Обявата е публикувана на 20.09.2019 г.)

 
Заповед № РД09-2060/08.08.2019 г. за обявяване на свободно място за учебната 2019/2020 година за длъжността "учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт) в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава.
 
Срокът за подаване на документи е 30.08.2019 г. (Обявата е публикувана на 09.08.2019 г.)

КОНКУРС за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година както следва:

1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
2. Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „М. И. Тузлов“, с. Кирсово, АТО Гагаузия, Р Молдова;
3. Преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;

Обява

Формуляр (по образец) за участие в конкурса

В срок до 26 август 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката (публикувано на 01.08.2019 г.)


Национална научно-практическа конференция Насърчаване и повишаване на грамотността

Покана за участие

Срок за изпращане на доклади 05.09.2019 (публикувано на 25.07.2019 г.)


Семинар-обучение в Йерусалим на учители през м. септември 2019 г., организиран от Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел „Яд Вашем“

Oбща информация за изискванията за участие
Заявление за участие в курс, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма
Приложение към заявлението (справка за учители)


Документите се подават до 19.07.2019 г. в „Приемна“ на МОН, адресирани до дирекция „Квалификация и кариерно развитие“  (публикувано на 11.07.2019 г.)


Заповед № РД09-1760/28.06.2019 г. за кадровото осигуряване на Българското средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, за учебната 2019/2020 година

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок от 01 до 15 юли 2019 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).


Заповед № РД09-1761/ 28.06.2019 г. за кадрово осигуряване на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, за учебната 2019/2020 година

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок от 01 до 15 юли 2019 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел.: 02 92 17 428).


Министерство на образованието и науката обявява конкурс за свободни места за следните длъжности:

ЗАПОВЕД

1.„учител по френски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в
средната степен в Европейското училище – Люксембург І;
Заявление
2. „учител по информатика и информационни технологии“ на френски или английски език в средната степен в Европейското училище – Люксембург І;
Заявление
3. „учител по физическо възпитание и спорт“ на френски или английски език в средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV;
Заявление
4. „учител по химия“ на английски език в средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV;
Заявление
5. „учител по английски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в
средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV;
Заявление
6. „учител по математика“ в средната степен (S1-S7) в Европейското училище –
Брюксел ІV.
Заявление

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от датата на публикуване - 10 юни 2019 г., на обявата на електронната страница на Министерството на образованието и науката. Kрайният срок е 20 юни 2019 г.


Лого на Научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Дванадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

15 - 17 април 2019 г., гр. Русе

Покана

Заявки за участие без доклад се подават до 28.03.2019 г. 


Регламент за организиране на Национален конкурс за игри и игрови материали, изработени от учители или други педагогически специалисти в детските градини и училища с подготвителни групи

Конкурсните материали за областен етап се изпращат на адреса на съответното Регионално управление на образованието в срок до края на деня на 29 март 2019 г.


Свободно място за учебната 2018/2019 година за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)“ – 1 място

Повече информация

Срок за подаване на документи – от 18 декември 2018 г. до 04 януари 2019 г. включително.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“