Архив за 2019 г.

Начало » Документация » Конкурси » Учители » Архив за 2019 г.

 
Заповед № РД 09-2640/14.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в Българското средно училище - гр. Братислава, Словакия 

Срокът да подаване на документи е до 24 октомври 2019 г. включително (Обявата е публикувана на 14.10.2019 г.)

Национален конкурс „Иноватори в образованието“ на Министерството на образованието и науката на тема „За учителите, които вдъхновяват“

Регламент
Номинационен формуляр за директори и управленски училищни екипи (актуализиран 24.09.2019 г.
Номинационен формуляр за учители и учителски екипи (актуализиран 24.09.2019 г.)
Декларация за информираност и съгласие (Обявата е публикувана на 20.09.2019 г.)

 
Заповед № РД09-2060/08.08.2019 г. за обявяване на свободно място за учебната 2019/2020 година за длъжността "учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт) в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава.
 
Срокът за подаване на документи е 30.08.2019 г. (Обявата е публикувана на 09.08.2019 г.)

КОНКУРС за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година както следва:

1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
2. Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „М. И. Тузлов“, с. Кирсово, АТО Гагаузия, Р Молдова;
3. Преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;

Обява

Формуляр (по образец) за участие в конкурса

В срок до 26 август 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката (публикувано на 01.08.2019 г.)


Национална научно-практическа конференция Насърчаване и повишаване на грамотността

Покана за участие

Срок за изпращане на доклади 05.09.2019 (публикувано на 25.07.2019 г.)


Семинар-обучение в Йерусалим на учители през м. септември 2019 г., организиран от Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел „Яд Вашем“

Oбща информация за изискванията за участие
Заявление за участие в курс, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма
Приложение към заявлението (справка за учители)


Документите се подават до 19.07.2019 г. в „Приемна“ на МОН, адресирани до дирекция „Квалификация и кариерно развитие“  (публикувано на 11.07.2019 г.)


Заповед № РД09-1760/28.06.2019 г. за кадровото осигуряване на Българското средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, за учебната 2019/2020 година

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок от 01 до 15 юли 2019 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).


Заповед № РД09-1761/ 28.06.2019 г. за кадрово осигуряване на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, за учебната 2019/2020 година

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок от 01 до 15 юли 2019 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел.: 02 92 17 428).


Министерство на образованието и науката обявява конкурс за свободни места за следните длъжности:

ЗАПОВЕД

1.„учител по френски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в
средната степен в Европейското училище – Люксембург І;
Заявление
2. „учител по информатика и информационни технологии“ на френски или английски език в средната степен в Европейското училище – Люксембург І;
Заявление
3. „учител по физическо възпитание и спорт“ на френски или английски език в средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV;
Заявление
4. „учител по химия“ на английски език в средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV;
Заявление
5. „учител по английски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в
средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV;
Заявление
6. „учител по математика“ в средната степен (S1-S7) в Европейското училище –
Брюксел ІV.
Заявление

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от датата на публикуване - 10 юни 2019 г., на обявата на електронната страница на Министерството на образованието и науката. Kрайният срок е 20 юни 2019 г.


Лого на Научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Дванадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

15 - 17 април 2019 г., гр. Русе

Покана

Заявки за участие без доклад се подават до 28.03.2019 г. 


Регламент за организиране на Национален конкурс за игри и игрови материали, изработени от учители или други педагогически специалисти в детските градини и училища с подготвителни групи

Конкурсните материали за областен етап се изпращат на адреса на съответното Регионално управление на образованието в срок до края на деня на 29 март 2019 г.


Свободно място за учебната 2018/2019 година за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)“ – 1 място

Повече информация

Срок за подаване на документи – от 18 декември 2018 г. до 04 януари 2019 г. включително.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“