Стартира първият проект по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. » Стартира първият проект по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

Стартира изпълнението на първия проект по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, управлявана от Министерството на образованието и науката.

Проектът „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, ще се изпълнява от Сдружение „Български червен кръст“, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS).

Финансирането на проекта, в размер на 6.5 млн. лева, се осигурява с помощта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проектът, ще се изпълнява в Северозападна България и по-конкретно в общините Враца, Видин, Монтана, Оряхово, Криводол, Бяла Слатина и Белоградчик, както и в съседните по-малки населени места.

Основна цел на проекта е внедряването на иновационен модел за наблюдение и грижа на лица с хронични заболявания. За първи път в страната (по-конкретно в гр. Враца) ще бъде изграден Център за телеасистенция, от който дистанционно ще се следи състоянието на 500 хронично и лежащо болни лица. За целта, те ще бъдат снабдени със специални електронни предаватели, които ще регистрират в реално време техните основни жизнени показатели и ще изпращат информацията в центъра. При констатирани проблеми, мобилните екипи от този център незабавно ще реагират – по телефона или на място – за да проверят състоянието на лицето и да му окажат необходимата помощ.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“