Програма за ученици Youth Exchange and Study - YES 2021-2022

Начало » Документация » Конкурси » Ученици » Програма за ученици Youth Exchange and Study - YES 2021-2022

(публ. 30.09.2020 г.)

Програмата Youth Exchange and Study - YES е основана от Американския конгрес през октомври 2002 г. като отговор на събитията от 11 септември 2001 г. и за България се администрира от Американски съвет за международно образование - клон България.

Програмата YES продължава и през тази година. Финансирана е от Департамента на САЩ. В 18-тата си година програмата предлага възможност за ученици в 9. и в 10. клас да живеят в американско семейство и да учат в американско училище в рамките на една академична година (2021-2022) напълно безплатно. Кандидатстването също е безлатно.

От началото на програмата в България през 2009 г., успешно са я завършили 92 ученици.

Учениците, които могат да кандидатстват трябва да отговарят на следните изисквания

  • Да бъдат български граждани;
  • Да са родени между 1 януари 2004 г. и 15 юли 2006 г.;
  • Да имат добър или по-висок успех;
  • Да са изучавали английски език и демонстрират добро владеене;
  • Да отговарят на изискванията за издаване на американска виза;
  • Да могат да получат международен паспорт.

Кандидатстването се състои от два кръга. От няколко години първи кръг в България се провежда онлайн. Учениците, които искат да участват трябва да попълнят до 15 октомври 2020 г., апликацията на https://ais.americancouncils.org/yes. Учениците могат да изпратят само една апликация, като резултатите от първи кръг ще бъдат оповестени в края на октомври или началото на ноември.

Вторият (финален кръг) обикновено се провежда през месец декември и се състои от интервю на живо, писане на есе и попълване на по-голяма апликация, но поради ограниченията, които налага пандемията от Covid-19, тази година процесът може да бъде изцяло онлайн.

Програмата предоставя възможност и на участници с увреждания също да подадат своите кандидатури. За тях критериите за кандидастване са малко по-разширени като могат да участват ученици, записани в средената степен на образование през есента на 2020 г. и родени между 15 февруари 2003 г. и 15 юли 2006 г. За участниците с увреждане са предвидени адаптирани тестове, както и допълнителни семинари, свързани със специфичните им нужди в рамките на програмата.

Брошура (публ. 30.09.2020 г.)

Инструкции за кандидатстване (публ. 30.09.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“