523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника


Специалности от професия код 523020 "Монтьор по комуникационни системи"

5230201 Радио- и телевизионна техника (публ. 02.02.2021 г.)

5230202 Телекомуникационни системи (публ. 02.02.2021 г.)

5230204 Кинотехника, аудио- и видеосистеми (публ. 02.02.2021 г.)

5230205 Оптически комуникационни системи (публ. 02.02.2021 г.)


5230401 Промишлена електроника от професия код 523040 „Монтьор на електронна техника“ (публ. 13.01.2021 г.)

5230402 Микропроцесорна техника от професия код 523040 „Монтьор на електронна техника“ (публ. 13.01.2021 г.)


5230801 Автоматизирани системи от професия код 523080 „Монтьор по автоматизация“ (публ. 13.01.2021 г.)

5230802 „Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура“ от професия код 523080 „Монтьор по автоматизация“  (публ. 13.01.2021 г.)


Специалности от професия код 523060 "Монтьор на компютърни системи"

5230601 Компютърна техника и технологии (публ. 02.02.2021 г.)

5230602 Компютърни мрежи (публ. 02.02.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“