215 Художествени занаяти

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 215 Художествени занаяти

 

2150301 Бижутерия от професия код 215030 „Бижутер“  (публ. 23.03.2021 г.)

2150401 Дърворезбарство от професия код 215040 „Дърворезбар“ (публ. 28.01.2021 г.)

2150601 Каменоделство от професия код 215060 „Каменоделец“ (публ. 23.11.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“