17. НП „Без свободен час“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 17. НП „Без свободен час“

 

17. Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 1;

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Без свободен час“


Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“


Модул 1. „Без свободен час в училище“ и Модул 2. „Без свободен час в детската градина“

Списък на детските градини, на общинските и държавните училища и ЦСОП,  за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма "Без свободен час", 2021 г., за периода 01.11.2020 г. до 30.06.2021 г., утвърден със Заповед № РД 09 - 3133/11.10.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.10.2021 г.)

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия (публ. 09.04.2021 г.)

Справка – декларация (публ. 09.04.2021 г.)

Карта за мониторингово посещение (публ. 09.04.2021 г.)

Модул 3. „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“

Карта за мониторингово посещение (публ. 15.11.2021 г.)

Списък на детските градини, на общински и държавни училища и ЦСОП, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма "Без свободен час", модул 3 - 2021 г., за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., утвърден със заповед № РД09-3133/11.10.2021 г. на министъра на образованието и науката

Заявление за компенсиране разходите за консумативи за провеждане на ОРЕС (публ. 09.04.2021 г.)


Лица за контакти:
Мариана Лозанова – началник на отдел в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 749, e-mail: [email protected] 
Моника Златкова – държавен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 449, e-mail: [email protected] 
Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел. 02 9217 426, e-mail: [email protected]  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“