НП „Дигитална квалификация“

Начало » Висше образование » Национални програми » НП „Дигитална квалификация“

 

Национална програма „Дигитална квалификация“,
приета с Решение на Министерски съвет № 184 от 5 март 2021 г. (публ. 25.03.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“