Стипендии в тайландски университети

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Стипендии в тайландски университети

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИАНТИ ПО ЛИНИЯ НА ASEM DUO-THAILAND ПРЕЗ 2017 Г.

Програмата за стипендианти по линия на ASEM DUO-Thailand предоставя стипендии за обучение на европейски студенти в тайландски университети. Тя се спонсорира от Министерството на образованието на Тайланд и цели да засили обмена на студенти между Тайланд и държавите-членки на ASEM от Европа. Предвижда се обменът на студенти да се осъществява по двойки – един студент от европейски университет и един студент от тайландски университет за максимум 4 месеца. На всеки студент от Европа се отпуска месечна стипендия в размер на 800 евро, а на всеки студент от Тайланд се отпускат 1200 евро месечно.

Крайният срок за кандидатстване е 15 август 2016 г.

Интернет страницата на програмата, където е публикувана цялата информация, е http://asemduo.org/. За контакти: [email protected]; [email protected]; тел.: +66 2 610 5394; факс: +66 2 354 5570.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“