К

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката » К

AБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТ, У, ФХЦ, Ч, Ш, Щ, ЮЯ


Калин Янев Мутавчиев, главен експерт

Калинка Димитрова Тонева, главен експерт

Камелия Костадинова Колева, държавен експерт

Камен Бориславов Йорданов, държавен експерт

Карине Григориевна Бабаян, главен експерт

Катерина Василева Парашкевова, старши експерт

Катя Йорданова Станоева, главен специалист

Катя Стефанова Ненкова-Иванова, финансов контрольор

Катя Стефанова Никова, главен експерт

Кина Маринова Карайчева, главен експерт

Констатин Кирилов Бояджиев, младши експерт

Коста Крумов Костов, главен експерт

Костадин Грозев Костадинов, съветник на министъра

Красимира Тенева Коева, началник на отдел

Красимира Тодорова Тодорова, главен експерт

Кремена Иванова Маринова, главен експерт

Кристина Лъчезарова Николова, старши експерт

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“