Национално състезание „Умение за работа”

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Национално състезание „Умение за работа”

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „УМЕНИЕ ЗА РАБОТА”

Приключи националното ученическо състезание „[email protected] Challenge – Предизвикателство за младия предприемач”, чийто патрон е министърът на образованието и науката Даниел Вълчев. Надпреварата между ученици се организира от Британски съвет и Джуниър Ачийвмънт в партньорство с Министерството на образованието и науката. 

В състезанието участваха близо 100 ученици от 40 професионални гимназии в цялата страна. Основната им задача бе да намерят нов начин за захранване на домовете с енергия, използвайки нови енергийни източници.

ПЪРВО МЯСТО

На първо място се класира разработката за използване на отпадъчни и дъждовни води и пара за производството на електрическа енергия и система за преработка на отпадъци за добиване на биогаз.

Автори на проекта са:

Владислав Кирилов,
12 кл., ПГ „Проф.д-р Ас.Златаров” - Видин; 

Цветомила Димитрова, 
11 кл., ФСГ „В.Левски”  - Монтана; 

Борислава Златанова,
12 кл., ПГ по туризъм - София;

Елена Томова,
10 кл., Земеделска ПГ - Сандански; 

Христо Атанасов,
10 кл., ПГ по механолектротехника „Стойчо и Кица Марчеви” - Хасково.

ВТОРА НАГРАДА

Втора награда е за екипа, предложил добив на електрическа енергия чрез използване на отпадъци от алкохолната индустрия: 

Цветелина Георгиева,
10 кл., ПГ по туризъм – София;

Деница Иванова,
10 кл., ПГИ „Робер Шуман” – Разград;

Цветелина Копчева,
12 кл., ПГ по туризъм ”Ал.Константинов” – Банкя;

Стела Личева,
12 кл., ПГ по агр. технологии „Ц.Церковски” – Павликени;

Христо Младенов,
11 кл., Земеделска ПГ „Кл.Тимирязев” – Сандански.

ТРЕТА НАГРАДА

Трета награда спечели предложението за фотоволтаична система – полусфера със сензорно движение, която улавя слънчевата енергия и я преобразува в електрическа.

Отборът е в състав:

Никол Попова,
10 кл., НФСГ – София;

Силвия Щерева,
12 кл., Софийска ПГ по електроника „Джон Атанасов”;

Ивета Келер,
12 кл., ПГ по туризъм ”Ал.Константинов” – Банкя;

Габриела Георгиева,
12 кл.,  ПГИТУ – Ловеч;

Нина Попова,
11 кл., ПГТМ ”Хр.Ботев” - Ботевград.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“