Конкурс за есе „Пролет в Европа” 2010

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Конкурс за есе „Пролет в Европа” 2010

КОНКУРС ЗА ЕСЕ „ПРОЛЕТ В ЕВРОПА” 2010

Конкурс за есе „Пролет в Европа” 2010, посветен на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване

Представи си свят, където бедността, социалната и етническата принадлежност нямат значение. Свят на толерантност и взаимно уважение. Свят, където за приятелството и добрите човешки отношения няма граници. Такъв свят би бил безценен дар! Нали?

А какво пречи светът, в който живеем днес, да е такъв? На пръв поглед звучи лесно, но защо бедността постепенно е довела до социална изолация между хората, а тя на свой ред - до издигане на невидими, но осезаеми бариери между съученици, съседи, съграждани? Как можем да променим това?

Изказвайки мнението си по тази тема в рамките на кампанията "Пролет в Европа," ти имаш възможността да направиш крачка към един по-добър и по-отворен свят!

Напиши есе до 300 думи, което да включва 5 ключови думи: готовност, приятелство, съпричастност, толерантност, общност и го изпрати на e-mail: [email protected] или на адрес: София 1000, ул. “Московска” № 9, Информационен център на Европейския съюз, за конкурса “Пролет в Европа" 2010.

  1. Срок за изпращане на есето: 14:30 часа на 5 май 2010;
  2. Провежда се в две възрастови групи: 13-16 години и 17-20 години;
  3. Критерии за оценка: 
  • спазени изисквания на заданието (обем, ключови думи); 
  • креативност и оригиналност на творбата; 
  • яснота на посланието; 
  • завършеност на тезата;
  1. Повече информация за регламента, както и формуляр-заявка за участие.

Първа награда: по един преносим компютър за победителите от двете възрастови групи
Втора награда: по един външен хард диск драйв за победителите от двете възрастови групи (320 GB)
Трета награда: по един външен хард диск драйв за победителите от двете възрастови групи (250 GB)

Какво е Пролет в Европа?
Пролет в Европа е ежегодна кампания, отворена за всички училища в Европа. Тя дава възможност на младите европейци да дискутират темите, които ги вълнуват, да изразят собствената си гледна точка и да бъдат чути в Европа. През 2010 Пролет в Европа ще се присъедини към Европейската година за борба с бедността и социалното изключване, като окуражи колкото се може повече училища да се включат в инициативата.

Повече информация за Европейската година за борба с бедността и социалното изключване: 
http://www.2010againstpoverty.eu/

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“