„Европейско портфолио за студенти – бъдещи детски учители” 2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Учители" » „Европейско портфолио за студенти – бъдещи детски учители” 2013 г.

„Европейско портфолио за студенти – бъдещи детски учители”

КОНКУРС за излъчване на национални участници за работен семинар по проект на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац: „Европейско портфолио за студенти – бъдещи детски учители“

12.12.2013 г. – 13.12.2013 г.

В рамките на проекта: „European portfolio for student teachers of pre-primary education” (Préélémentaire) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/
Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац, Австрия
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОН: 18.09.2013 г. 
Подаване на документите към МОМН: по ел.поща: [email protected]
Работни езици: английски,  френски и немски
Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://www.ecml.at/preelementaire. 

Профил на участниците:

Професионален опит

  • експерти, участващи непосредствено в началната подготовка и надграждащите квалификационни обучения на начални учители или
  • професионалисти, работещи в образователни институции, занимаващи се с деца на възраст 3-6 години.

Необходими стаж и компетентност
Опит в обучението и началната подготовка на бъдещи учители или на други образователни професионалисти за развиване на езиковите компетентности на малки деца - 3-6 годишна възраст (по родния език или по чужд език)

Очаквания относно участието и задачи по проекта
Събиране и обсъждане на примери на добри практики;
Активно участие в процеса на определяне на компетентностите, които трябва да бъдат включени в Портфолиото.

Необходими документи:

  1. Кратка мотивация;
  2. Euro-Pass CV;
  3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му в работния семинар към проекта на ЕЦСЕ.
  4. Попълнен на един от работните езици формуляр
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“