Архив

Общо намерени: 967

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Работник в растениевъдството“

Дата на откриване на консултацията: 5 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 4 август 2023

В проведената в периода от 05.07.2023 г. до 04.08.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Работник в растениевъдството“ НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 07.08.2023 г.) (публикувано 05.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: […]

Прочети повече

Проект на Наредба за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4-7 от ЗОБВВПИ

Дата на откриване на консултацията: 6 юни 2023
Дата на приключване на консултацията: 6 юли 2023

В проведената в периода от 06.06.2023 г. до 06.07.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4-7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които трябва да разполагат стратегическите обекти по § 1, т. 43. НЕ […]

Прочети повече

Проекти на учебни програми за специалност от професионално направление код 544 „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми“

Дата на откриване на консултацията: 5 юни 2023
Дата на приключване на консултацията: 5 юли 2023

(публикувано 05.06.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на типов учебен план по специалност от професионално направление код 582 „Строителство“

Дата на откриване на консултацията: 31 май 2023
Дата на приключване на консултацията: 30 юни 2023

(публикувано 31.05.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за определяне на размера на средствата за училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 23 май 2023
Дата на приключване на консултацията: 22 юни 2023

(публикувано 23.05.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на учебен план по специалност код 5210414 „Металообработващи машини“ от професия код 521040 „Машинен монтьор“ с придобиване на втора степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език – обучение чрез работа

Дата на откриване на консултацията: 17 май 2023
Дата на приключване на консултацията: 16 юни 2023

(публикувано 17.05.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на учебния план могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките

Дата на откриване на консултацията: 15 май 2023
Дата на приключване на консултацията: 14 юни 2023

В проведената в периода от 15.05.2023 г. до 14.06.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките НЕ са постъпили бележки и […]

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Дата на откриване на консултацията: 11 май 2023
Дата на приключване на консултацията: 12 юни 2023

(публикувано 11.05.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

Дата на откриване на консултацията: 10 май 2023
Дата на приключване на консултацията: 9 юни 2023

(публикувано 10.05.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на закон могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 4 май 2023
Дата на приключване на консултацията: 5 юни 2023

(публикувано 04.05.2023 г.) Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 97
1 4 5 6 97
GoTop