Архив

Общо намерени: 967

Проект на националната изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 28 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 21 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебен предмет – майчин език

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 19 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 19 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед за откриване на процедура за оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 15 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 12 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 12 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ и дирекция „Финанси“ съответно на e-mail: [email protected] или [email protected] до

Прочети повече
1 2 92 93 94 95 96 97
1 93 94 95 96 97
1 96 97
GoTop