Архив

Общо намерени: 967

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2023 – 2024 година

Дата на откриване на консултацията: 4 май 2023
Дата на приключване на консултацията: 5 юни 2023

(публикувано 04.05.2023 г.) Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за системни иновации в храните и виното в структурата на Университета по хранителни технологии – Пловдив

Дата на откриване на консултацията: 4 май 2023
Дата на приключване на консултацията: 5 юни 2023

(публикувано 04.05.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката между Република България и Република Армения за периода 2023 – 2027 г. като основа за водене на преговори;

Дата на откриване на консултацията: 28 април 2023
Дата на приключване на консултацията: 29 май 2023

В проведената в периода от 28.04.2023 г. до 29.05.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2023 – 2027 г., НЕ са постъпили бележки и […]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Дата на откриване на консултацията: 24 април 2023
Дата на приключване на консултацията: 25 май 2023

(публикувано 24.04.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието 2023 г.

Дата на откриване на консултацията: 21 април 2023
Дата на приключване на консултацията: 22 май 2023

(публикувано 21.04.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации

Дата на откриване на консултацията: 20 април 2023
Дата на приключване на консултацията: 22 май 2023

В проведената в периода от 20.04.2023 г. до 22.05.2023 г. включително обществена консултация по Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 11.07.2023 г.) (публикувано 20.04.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат […]

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение

Дата на откриване на консултацията: 19 април 2023
Дата на приключване на консултацията: 19 май 2023

В проведената в периода от 19.04.2023 г. до 19.05.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията […]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение между Република България и Чешката република

Дата на откриване на консултацията: 11 април 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 май 2023

В проведената в периода от 11.04.2023 г. до 11.05.2023 г. включително обществена консултация по Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието, младежта и спорта на Чешката република за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода […]

Прочети повече

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Дата на откриване на консултацията: 31 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 2 май 2023

В проведените в периода от 31.03.2023 г. до 02.05.2023 г. вкл. обществени консултации по проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 03.05.2023 г.) (публикувано 31.03.2023 г.)Бележки, становища и […]

Прочети повече

Проект на Постановление за откриване на Институт за продоволствена сигурност в структурата на Тракийския университет – Стара Загора

Дата на откриване на консултацията: 29 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 28 април 2023

В проведените в периода от 29.03.2023 г. до 28.04.2023 г. вкл. обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за продоволствена сигурност в структурата на Тракийския университет – Стара Загора НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 09.05.2023 г.) (публикувано 29.03.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към […]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 96 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97
1 5 6 7 97
GoTop