Архив

Общо намерени: 967

Проект на заповед за утвърждаване на размера на месечните суми за участие на децата и учениците в дейности към педагогическите форми на Националния дворец на децата за учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 24 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 23 август 2023

(публикувано 24.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Дата на откриване на консултацията: 21 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 21 август 2023

(публикувано 21.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка

Дата на откриване на консултацията: 21 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 21 август 2023

(публикувано 21.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Дата на откриване на консултацията: 21 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 21 август 2023

(публикувано 21.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 21 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 21 август 2023

(публикувано 21.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на заповеди за изменение и допълнение на типов учебен план за специализирана подготовка в спортните училища

Дата на откриване на консултацията: 20 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 21 август 2023

(публикувано 20.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план

Дата на откриване на консултацията: 20 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 21 август 2023

(публикувано 20.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебна документация

Дата на откриване на консултацията: 19 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 18 август 2023

(публикувано 19.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на типови учебни планове

Дата на откриване на консултацията: 19 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 18 август 2023

(публикувано 19.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на учебните планове могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на МС за одобряване на проект на Споразумение относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (“CEEPUS IV”)

Дата на откриване на консултацията: 18 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 17 август 2023

В проведената в периода от 18.07.2023 г. до 17.08.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на МС за одобряване на проект на Споразумение относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (“CEEPUS IV”) НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 21.08.2023 г.) (публикувано 18.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат […]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 96 97
1 2 3 4 5 6 7 97
1 2 3 4 97
GoTop