Архив

Общо намерени: 967

Проекти на Заповеди за осигуряване на учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 18 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 17 август 2023

(публикувано 18.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани, както следва:График учебно време 2023/2024 г. на e-mail: [email protected] График ДЗИ/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 г. на e-mail: [email protected] График НВО на e-mail: [email protected]График за изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас […]

Прочети повече

Проект на заповед за определяне на дата за допълнителните ДЗИ по желание през сесия август-септември 2023

Дата на откриване на консултацията: 18 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 17 август 2023

(публикувано 18.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед за утвърждаване на типов учебен план

Дата на откриване на консултацията: 14 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 14 август 2023

(публикувано 14.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на заповеди за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания

Дата на откриване на консултацията: 14 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 14 август 2023

(публикувано 14.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Дата на откриване на консултацията: 12 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 август 2023

(публикувано 12.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на типов учебен план по специалност код 4820201 „Икономическо информационно осигуряване“ от професия 482020 „Оператор информационно осигуряване“ от професионално направление код 482 „Приложна информатика“

Дата на откриване на консултацията: 11 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 10 август 2023

(публикувано 11.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебни програми за професия „Строител“

Дата на откриване на консултацията: 10 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 9 август 2023

(публикувано 10.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебни програми за професионално направление 582 „Строителство“

Дата на откриване на консултацията: 6 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 7 август 2023

(публикувано 06.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г.

Дата на откриване на консултацията: 6 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 7 август 2023

(публикувано 06.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебни програми за специалност „Корабоводене-речно“

Дата на откриване на консултацията: 5 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 4 август 2023

(публикувано 05.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected].

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 96 97
1 2 3 4 5 6 7 8 97
1 3 4 5 97
GoTop