Съдържание

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010/2011 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2009/2010 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2008/2009 г.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам