Съдържание

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти

Име на търговската банка: Банка ДСК ЕАД

Адрес на търговската банка:  София 1036, ул. "Московска" № 19

БУЛСТАТ:  121830616

Номер на типовия договор с министъра на образованието, младежта и науката: № Д 01-519/21.06.2010 г. 

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор

Име на търговската банка: Първа Инвестиционна Банка АД

Адрес на търговската банка:  София 1797, бул. "Драган Цанков" № 37

БУЛСТАТ:  831094393

Номер на типовия договор с министъра на образованието, младежта и науката: № Д 01-100/20.06.2016 г. 

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор

Име на търговската банка: Райфайзенбанк  (България) ЕАД

Адрес на търговската банка:  София 1504, район "Средец", ул. "Гогол" № 18-20

БУЛСТАТ:  831558413

Номер на типовия договор с министъра на образованието, младежта и науката: № Д 01-530/29.06.2010 г. 

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор

Име на търговската банка: Алианц Банк България АД

Адрес на търговската банка:  София, бул. "Мария Луиза" № 79

БУЛСТАТ: 128001319

Номер на типовия договор с министъра на образованието, младежта и науката: № Д 01-148/08.07.2011 г.

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор

Име на търговската банка: Юробанк България АД  

Адрес на търговската банка:  София, ул."Околовръстен път"  №260

БУЛСТАТ: 000694749  

Номер на типовия договор с министъра на образованието, младежта и науката: № Д 01-4190/08.07.2013 г.

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам