Съдържание

ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ХОРИЗОНТ 2020

Нови правила за заплащането на изследователите, работещи по проекти по „Хоризонт 2020“

Повече информация

Доклад от партньорската проверка на националната система „Наука-иновации“ по инструмента Policy Support Facility (PSF) към Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

НОВ ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ в областта на растителната системна биология и биотехнология

Проектът ПлантаСист е подкрепен от Европейската комисия в рамките на Европейската програма Хоризонт 2020.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за сесия на групата на външните потребители на Портал на участниците в Програмата на ЕС научни изследвания и иновации

Генералната дирекция за научни изследвания и иновации към Европейска Комисия организира следващата сесия на групата на външните потребители на Портал на участниците в Програмата на ЕС научни изследвания и иновации (H2020)  на 27 май 2015 г., 14.00-17.00 ч.. Tази сесия ще се излъчва по интернет на живо и отдалечените потребители биха могли да участват в дискусията чрез Web форум.

Основните точки в дневния ред са:

а) Подобрения на фронт-офиса на регистъра на бенефициентите;

б) идеи за потенциална бъдеща услуга за търсене на партньори за формиране на консорциуми за проекти по H2020.

Връзката на живо, окончателният дневен ред и достъпът до Web форума ще бъдат на разположение няколко дни преди заседанието на адрес:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/research/participants/portal/viewforum.php?f=32
(обща парола: "forum")

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам