„Разговорът за образование е най-важен. Това е разговор за бъдещето на нашите деца“. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев във Велико Търново. Заедно със своите заместници Таня Михайлова и Деница Сачева той се включи в граж

Към новината

"Образованието в България винаги се е градило с подкрепата на родителите за учителите и училището. То е приоритет не само на правителството, но и на всяко семейство". Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова в Тетевен

Към новината

Седемнадесет национални програми ще подпомогнат процеса на модернизиране на българското образование през тази година чрез мотивиране на учители, прилагане на иновативни методи на преподаване и организация на учебния процес, ранно кариерно ориентиране

Към новината

Имаме предпоставки да продължим да подобряваме качеството на медицинското висше образование, защото е изключително важно да обезпечим с медицински специалисти системата на здравеопазването в дългосрочен план. Това заяви министърът на образованието и

Към новината

Културата за иновации в образованието трябва да се насърчава от директори на училища, от РУО и МОН, за да направим обучението по-интересно и да провокираме креативност и мислене у децата. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълч

Към новината

АКТУАЛНО

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: КАЧЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ОСИГУРИ СТАБИЛНА ИКОНОМИКА

Към новината

15.02.2019

МОН ПОДПОМАГА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

Към новината

14.02.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: ТРЯБВА ДА ПОДГОТВЯМЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ

Към новината

14.02.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: ДИАЛОГЪТ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И БИЗНЕСА Е ЗАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Към новината

14.02.2019

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: С ДВА НОВИ ПРОЕКТА ЩЕ ПОДПОМОГНЕМ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ

Към новината

12.02.2019

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“