Близо 25 милиона лева са заложени в средносрочната бюджетна прогноза за финансиране на извънкласни дейности в училищата след приключването на проекта „Твоят час“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това съобщи министъ

Към новината

От следващата учебна година се въвежда изучаване на нов учебен предмет – компютърно моделиране за учениците в III клас. Целта е още в най-ранна възраст децата да творят в дигитална среда чрез съвременни визуални средства. Това обяви министърът на обр

Към новината

„България има огромни традиции в информационните и комуникационните технологии и нейното място е сред напредналите държави. С изграждането на мрежа от центрове за компетентност, които на местно ниво да дават достъп до високите технологии на малките и

Към новината

450 учители от най-малко 200 основни училища в Ловеч, Монтана, Видин, Враца и Плевен ще повишат дигиталните си умения и квалификацията си по проект „Е-start@school“, финансиран от Google. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълч

Към новината

Всички новини

АКТУАЛНО

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ИНИЦИИРА СОФИЙСКИ ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЦИФРОВИ УМЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Към новината

20.04.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Към новината

20.04.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИВАН ДИМОВ НАГРАДИ МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ В НАУКАТА

Към новината

18.04.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЪР НИКОЛОВ: РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

Към новината

18.04.2018

ГОТОВИ СА ПРОЕКТИТЕ ЗА НОВИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІ и ХІІ КЛАС

Към новината

18.04.2018