Студенти

Начало » Конкурси » Студенти

 


Mинистерството на образованието и науката преобявява конкурс за отпускане на стипендии на български студенти за частичен срок на обучение в Словашката република през учебната 2018-2019 година

Повече информация

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 23.02.2018 г. включително.


Правителството на Бруней Даруссалам предоставя стипендии за чуждестранни граждани за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър”

Повече информация

Крайният срок за подаване на документите е 28 февруари 2018 г.


Mинистерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2018-2019 година

Срок за кандидатстване съгласно обявата


Стипендии за обучение в Пекинския технологичен институт

Обява

Канидатурите за магистърски и докторски програми трябва да бъдат изпращани в Министерството на образованието и науката в срок до 01 февруари 2018 г.


Министерството на образованието и науката предоставя стипендия за обучение в Европейския университетски институт

Повече информация

Всички останали изисквания, поставени към кандидатите от Европейския университетски институт, могат да бъдат открити на интернет страницата на института: https://www.eui.eu/.

Кандидатстването е до 31 януари 2018 г.