Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

Начало » Делегирани бюджети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

Месечни отчети на МОН към 31.12.2017 г.

Месечните отчети на ДВУ към 31.12.2017 г.

Месечните отчети на БАН към 31.12.2017 г.

Месечни отчети на МОН към 30.11.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 30.11.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 30.11.2017 г.

Месечен отчет на МОН към 31.10.2017 г.

месечни отчети на ДВУ към 31.10.2017 г.

месечни отчети на БАН към 31.10.2017 г.

тримесечни отчети на МОН към 30.09.2017 г.

тримесечни отчети на ДВУ към 30.09.2017 г.

тримесечни отчети на БАН към 30.09.2017 г.

Mесечни отчети на МОН към 30.09.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 30.09.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 30.09.2017 г.

Месечни отчети на МОН към 31.08.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 31.08.2017 г.

месечни отчети на ДВУ към 31.08.2017 г.

месечен отчет на МОН към 31.07.2017 г.

месечни отчети на ДВУ към 31.07.2017 г.

месечни отчети на БАН към 31.07.2017 г.

Тримесечни отчети на МОН към 30.06.2017 г.

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.06.2017 г.

Тримесечни отчети на БАН към 30.06.2017 г.

Mесечни отчети на МОН към 30.06.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 30.06.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 30.06.2017 г.

Месечен отчет на МОН към 31.05.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 31.05.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 31.05.2017 г.

Месечни отчети на МОН към 30.04.2017 г.

месечни отчети на БАН към 30.04.2017 г.

месечни отчети на ДВУ към 30.04.2017 г.

Tримесечни отчети на МОН към 31.03.2017 г.

тримесечни отчети на БАН към 31.03.2017 г.

Тримесечни отчети на ДВУ към 31.03.2017 г.

Mесечни отчети на МОН към 31.03.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 31.03.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 31.03.2017 г.

Месечен отчет на МОН към 28.02.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 28.02.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 28.02.2017 г.

Месечен отчет на МОН към 31.01.2017 г.

Отчети за месец януари 2017 година на БАН

Отчети за месец януари 2017 година на ДВУ

Тримесечен отчет на МОН към 31.12.2016 г.

Отчети за четвърто тримесечие на 2016 г. на БАН

Отчети за четвърто тримесечие на 2016 г.на ДВУ

Oтчет на МОН към 31.12.2016 г.

Отчети на ДВУ към 31.12.2016 г.

Отчети на БАН към 31.12.2016 г.

Отчети на МОН към 30.11.2016 г.

Отчети на ДВУ към 30.11.2016 г.

Отчети на БАН към 30.11.2016 г.

Отчети на МОН към 31.10.2016 г.

Отчети на ДВУ към 31.10.2016 г.

Отчети на БАН към 31.10.2016 г.

отчети към третото тримесечие на 2016 г. на МОН

отчети към третото тримесечие на 2016 г. на БАН

отчети към третото тримесечие на 2016 г. на ДВУ

Отчет на МОН към 30.09.2016 г.

Отчети към 30.09.2016 г. на БАН

Отчети към 30.09.2016 г. на ДВУ

Отчет на МОН към 31.08.2016 г.

Oтчети на БАН към 31.08.2016 г.

Oтчети на ДВУ към 31.08.2016 г.

Отчет на МОН към 31.07.2016 г.

отчети на БАН към 31.07.2016 г.

отчети на ДВУ към 31.07.2016 г.

Отчети на МОН за второто тримесечие на 2016 г.

Отчети на БАН за второто тримесечие на 2016 г.

Отчети на ДВУ за второто тримесечие на 2016 г.

отчет на МОН към 30.06.2016 г.

Отчети на БАН към 30.06.2016 г.

Отчети на ДВУ към 30.06.2016 г.

отчет на МОН към 31.05.2016 г.

отчети на БАН към 31.05.2016 г.

отчети на ДВУ към 31.05.2016 г.

Отчет на МОН към 30.04.2016 г.

Отчет на БАН към 30.04.2016 г.

Oтчет на ДВУ към 30.04.2016 г.

Тримесечен отчет на МОН към 31.03.2016 г.

отчети на БАН за първото тримесечие на 2016 г.

отчети на ДВУ за първото тримесечие на 2016 г.

Отчет на МОН към 31.03.2016 г.

Отчети на БАН към 31.03.2016 г.

Отчети на ДВУ към 31.03.2016 г.

отчет на МОН към 29.02.2016 г.

Отчети на БАН към 29.02.2016 г.

Отчети на ДВУ към 29.02.2016 г.

отчети на БАН към 31.01.2016 г.

отчети на ДВУ към 31.01.2016 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА МОН КЪМ 31.01.2016 Г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на МОН към 31.12.2015 г.

Отчети за четвърто тримесечие на 2015 г. на ДВУ

Отчети за четвърто тримесечие на 2015 г. на БАН

Отчети на ДВУ към 31.12.2015 г.

Отчети на БАН към 31.12.2015 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА МОН КЪМ 31.12.2015 Г.

Месечен отчет на МОН към 31.11.2015 г.

отчети на ДВУ за месец ноември на 2015 г.

отчети на БАН за месец ноември на 2015 г.

Месечен отчет на МОН към 31.10.2015 г.

отчети на ДВУ за месец октомври на 2015 г.

отчети на БАН за месец октомври на 2015 г.

Тримесечен отчет на МОН към 30.9.2015 г.

отчети за третото тримесечие на 2015 г. на ДВУ

отчети за третото тримесечие за 2015 г. на БАН

отчети на МОН към 30.09.2015 г.

отчети на ДВУ за месец септември на 2015 г.

отчети на БАН за месец септември на 2015 г.

отчети на МОН към 31.08.2015 г.

отчети на ДВУ за месец август на 2015 г.

отчети на БАН за месец август на 2015 г.

отчети на МОН към 31.07.2015 г.

отчети на ДВУ за месец юли на 2015 г

отчети на БАН за месец юли на 2015 г.

отчети на МОН за второто тримесечие на 2015 г. към 30.06.2015 г.

Отчети на ДВУ за второто тримесечие на 2015 г.

отчети на БАН за второто тримесечие на 2015 г.

ОТЧЕТИ НА МОН КЪМ 30 юни 2015 г.

отчети на ДВУ за месец ЮНИ на 2015 г.

Отчети на БАН за месец ЮНИ на 2015 г.

ОТЧЕТИ НА МОН КЪМ 31.05.2015 г.

Oтчети на ДВУ към 31.05.2015 г.

отчети на БАН към 31.05.2015 г.

отчети на МОН към 30.04.2015 г.

отчети на ДВУ към 30.04.2015 г.

Отчетите на БАН към 30.04.2015 г.

тримесечни отчети на МОН към 31.03.2015 г.

отчети на ДВУ за първото тримесечие на 2015 г.

отчети на БАН към първото тримесечие на 2015 г.

отчети на МОН към 31.03.2015 г.

отчети на ДВУ към 31.03.2015 г.

отчети на БАН към 31.03.2015 г.

отчети на МОН към 28.02.2015 г.

отчети на ДВУ към 28.02.2015 г.

отчети на БАН към 28.02.2015 г.

отчети на МОН към 31.01.2015 г.

отчетите на ДВУ към 31.01.2015 г.

отчети на БАН към 31.01.2015 г.

Годишен отчет на МОН за 2014 г.

Отчети за четвъртото тримесечие на 2014 г. на ДВУ

Отчети за четвъртото тримесечие на 2014 г. на БАН

Отчет на МОН към 31.12.2014 г.

отчети на ДВУ към 31.12.2014 г.

Отчет на БАН към 31.12.2014 г.

Отчет на МОН към 30.11.2014 г.

Отчети на ДВУ към 30.11.2014 г.

Отчети на БАН към 30.11.2014 г.

Отчет на МОН към 31.10.2014 г.

Отчети на ДВУ към 31.10.2014 г.

Отчети на БАН към 31.10.2014 г.

Тримесечен отчет на МОН към 30.09.2014 г.

Oтчет на ДВУ за третото тримесечие на 2014 г.

Oтчет на БАН за третото тримесечие на 2014 г.

отчет на МОН към 30.09.2014 г.

Отчет на ДВУ към 30.09.2014 г.

Отчет на БАН към 30.09.2014 г.

Отчет на МОН към 31.08.2014 г.

Отчет на БАН към 31.08.2014 г.

Отчет на ДВУ към 31.08.2014 г.

Отчет на МОН към 31.07.2014 г.

Отчет на БАН към 31.07.2014 г.

Отчет на ДВУ към 31.07.2014 г.

Oтчет на МОН за второто тримесечие на 2014 г.

Oтчет на ДВУ за второто тримесечие на 2014 г.

Oтчет на БАН за второто тримесечие на 2014 г.

ОТЧЕТ на МОН към 30.06.2014 г.

Отчет на ДВУ към 30.06.2014 г.

Отчет на БАН към 30.06.2014 г.

ОТЧЕТ на МОН към 31.05.2014 г.

Отчет на ДВУ към 31.05.2014 г.

Отчет на БАН към 31.05.2014 г.

Oтчет на МОН за първото тримесечие на 2014 г.

Oтчет на ДВУ за първото тримесечие на 2014 г.

Oтчет на БАН за първото тримесечие на 2014 г.

отчет на МОН към 30.04.2014 г.

Отчети на ДВУ към 30.04.2014 г.

Отчети БАН към 30.04.2014 г.

отчет на МОН към 31.03.2014 г.

Отчети на ДВУ към 31.03.2014 г.

Отчети на БАН КЪМ 31.03.2014 Г.

отчет на МОН към 28.02.2014 г.

Отчети на ДВУ към 28.02.2014 г.

Отчети на БАН КЪМ 31.01.2014 Г.

Отчет на МОН към 31.01.2014 г.

Отчети на ДВУ към 31.01.2014 г.

ОТЧЕТИ БАН КЪМ 28.02.2014 Г.