Учебници

Начало » Учебници

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за V клас и по испански и по италиански език

Приложение към заповед № РД09-553/30.05.2018 г. на министъра на образованието и наука

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници по испански език и по италиански език за V клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници по испански език и по италиански език за V клас

Испански език

Италиански език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за III, VII и IX клас и по чужд език

Приложение към заповед № РД09-887/18.05.2018 г. на министъра на образованието и наука

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училища за проектите на учебници и учебни комплекти за  III клас, за проекти на учебници за VII клас, проекти на учебници за IX  клас и проекти на учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) по области.

 1. Благоевград
 2. Бургас
 3. Варна
 4. Велико Търново
 5. Видин
 6. Враца
 7. Габрово
 8. Добрич
 9. Кърджали
 10. Кюстендил
 11. Ловеч
 12. Монтана
 13. Пазарджик
 14. Перник
 15. Плевен
 16. Пловдив
 17. Разград
 18. Русе
 19. Силистра
 20. Сливен
 21. Смолян
 22. София-град
 23. София-регион
 24. Стара Загора
 25. Търговище
 26. Хасково
 27. Шумен
 28. Ямбол

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти за III клас

Български език и литература за III клас
Математика за III клас
Човекът и обществото за III клас
Човекът и природата за III клас
Компютърно моделиране за III клас
Технологии и предприемачество за III клас
Изобразително изкуство за III клас
Музика за III клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти по чужд за III клас

Английски език за III клас
Немски език за III клас
Испански език за III клас
Френски език за III клас
Руски език за III клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници за VII клас

Български език за VII клас
Литература за VII клас
Математика за VII клас
Физика и астрономия за VII клас
Химия и опазване на околната среда за VII клас
Информационни технологии за VII клас
Биология и здравно образование за VII клас
География и икономика за VII клас
История и цивилизации за VII клас
Изобразително изкуство за VII клас
Музика за VII клас
Технологии и предприемачество за VII клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници по чужд език за VII клас

Английски език за VII клас
Испански език за VII клас
Италиански език за VII клас
Немски език за VII клас
Руски език за VII клас
Френски език за VII клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници за общообразователна подготовка по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 5-14, т. 16-18, т. 20-21,   т. 23-24 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

Български език за IX клас
Литература за IX клас
Математика за IX клас
Физика и астрономия за IX клас
Химия и опазване на околната среда за IX клас
Биология и здравно образование за IX клас
География и икономика за IX клас
История и цивилизации за IX клас
Философия за IX клас
Информационни технологии за IX клас
Технологии и предприемачество за IX клас
Музика за IX клас
Изобразително изкуство за IX клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници за общообразователна подготовка по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, 3, 4, 22 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

Физика и астрономия за IX клас (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език)
Химия и опазване на околната среда за IX клас (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език)
Биология и здравно образование за IX клас (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език)
География и икономика за IX клас (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език)
История и цивилизации за IX клас (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език)

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка за ниво А1, както следва:

Английски език

Немски език

Френски език

Испански език

Руски език

Италиански език

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка за ниво B1 (продължение на ниво В1.1), както следва:

Английски език

Немски език

Френски език

Испански език

Руски език

Италиански език


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по предмети

Заповед № РД 09-811/04.05.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по предмети


График на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за трета и четвърта подготвителна възрастова група за учебната 2018/2019 година:

 1. Заповед РД09-665/05.04.2018 г. за утвърждаване график на дейностите за осигуряване на познавателни книжки
 2. График на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и на познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група в държавните, общинските, частните детски градини и училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, за подготвителните групи в Европейските училища за учебната 2018/2019 година;
 3. Образец-заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и на познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група в държавните, общинските, частните детски градини и училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, за подготвителните групи в Европейските училища за учебната 2018/2019 година:

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група за учебната 2018/2019 година


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас по учебни предмети

Заповед № РД 09-319/23.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас по следните общообразователни учебни предмети: български език, литература, математика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, философия, биология и здравно образование, физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, музика и изобразително изкуство.


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език турски език за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-303/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език турски език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език иврит за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-304/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език иврит


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език арменски език за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-305/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език арменски език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език ромски език за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД 09-306/20.02.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език ромски език


График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година:

 1. Заповед РД09-137/29.01.2018 г. за утвърждаване график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти
 2. График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в държавните, общинските и частните училища и учениците, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-137/29.01.2018 г. на министъра на образованието и науката;
 3. Образец-заявка за учебници и учебни комплекти за учениците от І до VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година:
 4. Образец-заявка за учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух в начален етап за учебната 2018/2019 година:
 5. Образец-заявка за учебници и учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците от І до VІІ клас, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година;
 6. Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни комплекти за учениците от I до VII клас за учебната 2018/2019 година.

Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти за учебната 2018/2019 година


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за IV клас по общообразователни учебни предмети съгласно текста на Заповедта


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет италиански език за II клас и проекти на учебни комплекти по руски език за постигане на ниво В1.1 (А1-А2-В1.1.) от ОЕЕР


Процедура за оценяване и одобряване на проекти на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество и за X клас по учебния предмет икономика


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки за първа възрастова група и за втора възрастова група


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография


СПИСЪК на учебниците и учебните комплекти за II клас, на учебниците за VI клас и за VIII клас, на учебните комплекти по чужд език за постигане на ниво от общата европейска езикова рамка, които се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г. и със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г.


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за V клас и по испански и по италиански език

Проектите на учебници по т. III. 5, 6, 8, 9 и 10 от Заповед №РД 09-571/28.04.2016 г. за откриване на процедура за оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за II, VI, VIII клас и по чужд език по нива, които са предвидени и за използване в IX клас като I част за обучението по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, 3, 4, 22 от Наредба №4/2015 г. за учебния план, следва да бъдат обозначени за това по следния начин: „Учебник по ………… (учебен предмет) за VIII клас/първа част за IX клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език“.

Изискването е във връзка със Заповед №РД 09-1774/13.03.2017 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за III, VII и IX клас и по чужд език по нива.


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за III, VII и IX клас и по чужд език


Процедури по оценяване и одобряване на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група


Списъци на учебници

Забележка:

Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени в единна система с учебника.


Списъци на учебни помагала


Списъци на учебниците и учебните комплекти, които се използват в системата на училищното образование за учебната 2016/2017 година


Списък на одобрените учебни помагала, в периода 2003-2015 година съгласно действащата Наредба № 5 от 2003 година за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

Към списъка са добавени учебните помагала, одобрени със Заповед № РД09-121/29.01.2014 г., Заповед №РД09-320/04.03.2014 г., Заповед № РД09-244/05.03.2015 г. и Заповед № РД09-902/06.07.2015 година на министъра на образованието и науката.