Учебници

Начало » Учебници

Заповед № РД09-1386/08.07.2021 г. за утвърждаване на указания за провеждане на втори етап от оценяването на проекти на учебници за профилираната подготовка за ХI и ХII клас: (публикувано 09.07.2021 г.)

  1. Списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на:
  2.   Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за профилирана подготовка за ХI и ХII клас по учебните предмети биология и здравно образование, предприемачество, чужд език – испански език, за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В2 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), и чужд език – руски език, за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В1 по ОЕЕР
  3. Кодове на проектите на учебници за профилирана подготовка по: (публ. 12.07.2021 г.)


Информация за теглото и за броя на страниците на одобрените учебници и учебни комплекти за I клас, II клас, III клас и IV клас и на учебниците за V клас, VI клас и VII клас, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2018/2019 годинаПРОЦЕДУРИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

ГРАФИЦИ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ
Образци на заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

СПИСЪЦИ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“