Конкурси, организирани с подкрепата на Международната организация на франкофонията

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2019 г. » Конкурси, организирани с подкрепата на Международната организация на франкофонията

Конкурси и инициативи, организирани с подкрепата на Международната организация на франкофонията (МОФ), декември 2018/януари 2019 г.

1. Франкофонска награда за устойчиво развитие: архитектура и територия

Конкурс за устойчиво развитие на франкофонията, разработен от канадското списание „Форми“, в партньорство с Института на франкофонията за устойчиво развитие (IFDD), спомагателен орган на Международната организация за франкофонията.

Обществен конкурс за „реализирани“ проекти, отворен за архитекти, предприемачи, мултидисциплинарни екипи, както и общини, организации, кооперации, професионални асоциации, неправителствени организации, академични среди, които са учредени във френскоговоряща страна.

Мултидисциплинарен конкурс, в който наградите са групирани в шест категории: „Територия“, „Изграждане“, „Образование/информираност“, „Екоматериали“, „Наследство“ и „Специална награда на журито“.

 • Краен срок за кандидатстване: 14 декември 2018 г.
 • Формуляр за участие и цялата информация за конкурса може да бъде намерена на: https://www.formes.ca/concours

2. Конкурс „Писане на писмо до Земята“

Международен конкурс за писане „Песни без граници“, основаващ се около човешките права и свободата на изразяване, подкрепен от Международната организация на франкофонията.

Тема на това 13-то издание е „Земята“, нейните красоти, цветовете, пространствата, но и насилието, устойчивостта и сушата.
Конкурсът е отворен за участници от всички възрасти и от всички страни; конкурсът се изразява в писане на текст на френски език.

Първа награда: престой в рамките на една седмица във Франция, като всички разноски се поемат; Партньорска награда: 500 евро; Награда за млада аудитория: 300 евро; Награда за френски език: 150 евро.

 • Краен срок за кандидатстване: 06 януари 2019 г.
 • За регистрация, депозиране на текстове онлайн и цялостна информация посетете: https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours

3. Подкрепа на МОФ за литературни събития

Тези събития трябва да бъдат ясно определени и ограничени във времето. Те могат да бъдат организирани под различни форми: салон за книги, панаири, фестивали, семинари за писане, с участието на франкофонски автори.

Само първите 30 попълнени заявления ще бъдат проучени от комисията за подбор.

Максимален размер на помощта: 10 000 EUR

 • Краен срок за кандидатстване: 07 януари 2019 г.
 • Изтеглете ръководството за кандидатстване и за финансова помощ и подайте заявление на адрес: http://litterature.francophonie.org

4. Структуриране на културните пространства - програма „Договор за доверие“

Целта е да се стимулират артистичните сектори - съвременна музика, съвременно танцово изкуство, театрално и визуално изкуство, които са приоритетни и развиват активна политика в полза на разпространението на съвременното изкуство.

Насочена към структури с юридически статут, частни или обществени, които организират фестивали, екскурзии, изложби в страни от Южна или Централна и Източна Европа, членове на франкофонията.

Максимален размер на помощта: 40 000 EUR за две години.

 • Краен срок за кандидатстване: 10 януари 2019 г.
 • Изтеглете ръководството и подайте документи на: http://artsetcreations.francophonie.org 

5. Мобилност на творците - Програма „На сцената!“

Има за цел да се свържат професионалисти от културния и творческия сектор, да се подобри взаимодействието на различните участници около общ проект и да се подобри взаимното допълване на уменията между структурите на франкофонските страни в Севера и Юга.

Насочена към асоциации, културни компании или художествени групи с правен статут, частни или публични, които организират и участват в разпространението на съвременното творчество (тези представления трябва да се правят в страна от Южна, Централна и Източна Европа, член на франкофонията, или с цел интегриране на художници от същите тези страни); и организатори на изложби и фестивали по целия свят, със законно регистриран правен статут.

Максимален размер на помощта на заявка: 13 000 EUR

 • Краен срок за кандидатстване: 10 януари 2019 г.
 • Изтеглете ръководството и подайте документи на: http://artsetcreations.francophonie.org

6. 35-то издание на международната награда за млади френски писатели

Организиран от Асоциацията на младите писатели. Лауреатите ще видят текста си в книга, публикувана от Editions Buchet/Chatel, по повод Панаира на книгата „Book Paris“ и ще бъдат раздадени различни награди.

Изпратеният текст трябва да бъде фантастично произведение (новина, история). Наградата е за млади франкофони на възраст от 15 до 27 години.

 • Краен срок за кандидатстване: 15 февруари 2019 г.
 • Регистрация, информация и правила за участие може да намерите на уебсайта на Асоциацията на младите писатели: https://www.pjef.net/inscription/inscription-au-prix-du-jeune-ecrivain 
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“