Адаптирани учебни програми за възрастни

Начало » Общо образование » Обучение на лица над 16 г. » Курсове за придобиване на компетентности » Адаптирани учебни програми за възрастни

Адаптирани учебни програми за обучение на възрастни в курсове за придобиване на компетентности за всички класове от прогимназиален етап на основната степен на образование в училищата в системата на предучилищното и училищното образование

Адаптираните учебни програми за обучение на възрастни са утвърдени със Заповед № РД09-5572/31.10.2017 г.

(публикувано на 14.02.2018 г.)

Български език за първи етап за обучение
Български език за втори етап за обучение
Български език за трети етап за обучение

Литература за първи етап за обучение
Литература за втори етап за обучение
Литература за трети етап за обучение

Английски език за първи етап за обучение
Английски език за втори етап за обучение
Английски език за трети етап за обучение

Математика за първи етап за обучение
Математика за втори етап за обучение
Математика за трети етап за обучение

Информационни технологии за първи етап за обучение
Информационни технологии за втори етап за обучение
Информационни технологии за трети етап за обучение

История и цивилизации за първи етап за обучение
История и цивилизации за втори етап за обучение
История и цивилизации за трети етап за обучение

География и икономика за първи етап за обучение
География и икономика за втори етап за обучение
География и икономика за трети етап за обучение

Човекът и природата за първи етап за обучение
Човекът и природата за втори етап за обучение

Биология и здравно образование за трети етап за обучение
Химия и опазване на околната среда за трети етап за обучение
Физика и астрономия за трети етап за обучение

Технологии и предприемачество за първи етап за обучение
Технологии и предприемачество за втори етап за обучение
Технологии и предприемачество за трети етап за обучение

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“