Рисувам за децата на Европа

Начало » Документация » Конкурси » Ученици » Архив "Ученици" 2018-2019 » Рисувам за децата на Европа

Информация за проведения конкурс “Рисувам за децата на Европа”

Приключи класирането на участниците в Национален конкурс за детска рисунка "Рисувам за децата на Европа", посветен на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Конкурсът се проведе на три етапа – училищен, областен и национален.

Съгласно обявения Регламент на конкурса в Министерството на образованието и науката постъпиха за оценка от национална комисия рисунките на учениците, класирани на първите три места в областния етап за всяка от петте възрастови групи – предучилищна, I клас, II клас, III клас, IV клас.

Националната комисията, определена със Заповед №  РД 09-5893 от 21.12.2017 г. на министъра на образованието и науката, оцени общо 402 детски рисунки. Не са разглеждани и оценявани рисунките, които не са съобразени с изискванията за размера и формата, определени с Регламента.

В съответствие с получените оценки по обявените критерии, Комисията класира участницити и номинира по 10 рисунки на ученици от всяка възрастова група за участие в  изложби, съпътстващи провеждането на срещите за образование по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за  ЕС са осигурени материални награди за участниците в националния етап, чиито рисунки са класирани на първите три места в конкурса за всяка възрастова група и грамоти - за   номинираните за участие в изложби.

Наградите и грамотите ще бъдат връчени на участниците чрез Регионалните управления по образованието.

Резултат от Националния конкурс за детска рисунка „Рисувам за децата на Европа” - национален етап

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“