Институт за държавата и правото

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за държавата и правото

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за държавата и правото

 

Професионално направление: 3.6 Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма: Наказателен процес
Акредитация валидна до: 14.05.2026 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 3.6 Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма: Административно право и административен процес
Акредитация валидна до: 30.01.2026 г.
Оценка: 9,06

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Международно частно право
Акредитация валидна до: 12.01.2023 г.
Оценка: 9,39

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Правна социология. Правна информатика.
Акредитация валидна до: 12.01.2023 г.
Оценка: 9,34


Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Стопанско /търговско/ право
Акредитация валидна до: 02.10.2020 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Международно право и международни отношения
Акредитация валидна до: 02.10.2020 г.
Оценка: 9,16

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Гражданско и семейно право
Акредитация валидна до: 02.10.2020 г.
Оценка: 9,05

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Конституционно право на Р България
Акредитация валидна до: 02.10.2019 г.
Оценка: 8,98

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“