Институт по информационни и комуникационни технологии

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по информационни и комуникационни технологии

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по информационни и комуникационни технологии

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика от област: Технически науки
Докторска програма: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката
Акредитация валидна до: 15.12.2023 г.
Оценка: 9,32

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника от област: Технически науки
Докторска програма: Комуникационни мрежи и системи
Акредитация валидна до: 13.05.2022 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника от област: Технически науки
Докторска програма: Компютърни системи, комплекси и мрежи
Акредитация валидна до: 13.05.2022 г.
Оценка: 9,18

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,44

Професионално направление: 4.5 Математика
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,60

Професионално направление: 4.5 Математика
Докторска програма: Изчислителна математика
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма: Информатика
Акредитация валидна до: 23.03.2021 г.
Оценка: 9,60

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“