Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Минералогия и кристалография
Акредитация валидна до: 20.07.2026 г.
Оценка: 9,70
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“