Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Физикохимия
Акредитация валидна до: 15.02.2027 г.
Оценка: 9,77 
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 02.11.2026 г.
Оценка: 9,67
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на вълновите процеси
Акредитация валидна до: 02.11.2026 г.
Оценка: 9,59
(актуализирано 23.06.2021 г.)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“