Институт по животновъдни науки - Костинброд

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по животновъдни науки - Костинброд

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по животновъдни науки - Костинброд

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Акредитация валидна до: 06.06.2021 г.
Оценка: 8,90

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до: 04.02.2021 г.
Оценка: 8,43

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Специални отрасли (пчели)
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,53

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,81

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването 
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,57

Професионално направление: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Овцевъдство и козевъдство
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,68

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Екология на селскостопанските животни
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,06

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“