Институт по зеленчукови култури „Марица”

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по зеленчукови култури „Марица”

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по зеленчукови култури „Марица”

Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 23.04.2020 г.
Оценка: 8,24

Докторска програма: Зеленчукопроизводство
Акредитация валидна до: 23.04.2020 г.
Оценка: 8,33

Докторска програма: Растителна защита
Акредитация валидна до: 23.04.2020 г.
Оценка: 8,08

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“