Връчване на Знак за качество на Съвета на Европа на Младежки център, гр. Стара Загора

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Връчване на Знак за качество на Съвета на Европа на Младежки център, гр. Стара Загора

Връчване на Знак за качество на Съвета на Европа на Младежки център, гр. Стара Загора

Днес,16.05.2017 г., се състоя официалната церемония по връчване на Знака за качество на Съвета на Европа на Международен младежки център Стара Загора.

Младежки център Стара Загора е създаден в рамките на проект BG06-101 “Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в гр. Стара Загора“.

Придобиването на Знак за качество е международно признание, което допринася за признаването на центровете на местно и европейско ниво и ги подпомага в реализирането на целите им. Основната цел на центъра са младите хора и тези, които работят с и за младите хора. Голяма част от образователните дейности в центъра отговарят на неформалния образователен профил. Центърът осигурява обучение, базирано на методите за неформално обучение, насочени към младите хора. Също така предлага толерантна и безопасна работна среда, която се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, правата на човека, включително тези на малцинствата. Основните характеристики са плурализмът, равенството, толерантността, справедливостта и солидарността.

СНИМКИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“