Фестивал на детското творчество "Заедно можем да живеем по-добре"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Фестивал на детското творчество "Заедно можем да живеем по-добре"

Фестивал на детското творчество "Заедно можем да живеем по-добре"

На 25 и 26 април 2017 г. в гр. Садово се проведе Фестивал на детското творчество "Заедно можем да живеем по-добре" - естествен резултат и кулминация на дейностите по проекта. В рамките на два дни, всички деца от десетте детски градини участници в проекта, имаха възможността да представят пред широката общественост на община Садово разработени от тях самите, с помощта на техните учители и родители съвместни творчески продукти - рисунки, стихотворения, песни, танци и театрални постановки. За публичната изява на децата бяха закупени материали, костюми и музикални инструменти. За организирането на самата официална програма е избран външен изпълнител - организация с опит в провеждането на такива масови публични прояви в областта на изкуството. Изградена бе открита сцена на площада в гр. Садово, доставени бяха награди за участниците във фестивала, както и кетъринг за децата. Избраната организация изпълнител осигури необходимата техника, професионални водещи, изготви сценария, както и цялата драматургия на двудневната програма.

СНИМКИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“