Предстои международна конференция „Нов подход в интеграцията“

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Предстои международна конференция „Нов подход в интеграцията“

Предстои международна конференция „Нов подход в интеграцията“

На 26 ноември 2015 г., Министерство на образованието и науката (МОН) в ролята му на Програмен оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ще бъде домакин на Международната конференция  „Нов подход в интеграцията“. Конференцията, която ще се проведе от 9:30 до 12:00 ч. в Националната галерия „Квадрат 500“,  е част от поредицата официални събития, организирани във връзка с Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. - май 2016 г.).  

В конференцията, ще вземат участие представители на ръководството на Министерството на образованието и науката и на Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“,  Посланикът на Норвегия в България – Н.Пр. Гюру Катарина Викьор, представители на Съвета на Европа, работещи в партньорство с екипа на МОН за изпълнение на програмата, представители на организациите-бенефициенти, които изпълняват проекти, финансирани по програмата, а също и представители на правителствени и неправителствени организации, ангажирани с интеграцията на деца и младежи в неравностойно положение.

Конференцията ще представи постигнатите до момента резултати от изпълнението на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, ще отвори пространство за дискусии и ще завърши с кратка артистична програма, изнесена от деца и младежи от финансираните проекти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“