Предстои международна конференция „Нов подход в интеграцията“

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Предстои международна конференция „Нов подход в интеграцията“

Предстои международна конференция „Нов подход в интеграцията“

На 26 ноември 2015 г., Министерство на образованието и науката (МОН) в ролята му на Програмен оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ще бъде домакин на Международната конференция  „Нов подход в интеграцията“. Конференцията, която ще се проведе от 9:30 до 12:00 ч. в Националната галерия „Квадрат 500“,  е част от поредицата официални събития, организирани във връзка с Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. - май 2016 г.).  

В конференцията, ще вземат участие представители на ръководството на Министерството на образованието и науката и на Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“,  Посланикът на Норвегия в България – Н.Пр. Гюру Катарина Викьор, представители на Съвета на Европа, работещи в партньорство с екипа на МОН за изпълнение на програмата, представители на организациите-бенефициенти, които изпълняват проекти, финансирани по програмата, а също и представители на правителствени и неправителствени организации, ангажирани с интеграцията на деца и младежи в неравностойно положение.

Конференцията ще представи постигнатите до момента резултати от изпълнението на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, ще отвори пространство за дискусии и ще завърши с кратка артистична програма, изнесена от деца и младежи от финансираните проекти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“