Контакти

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Контакти

Контакти с Програмния оператор

Министерство на образованието и науката, дирекция "Външни европейски програми"

1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 5, ет. 2

 

Цветана Герджикова, директор, [email protected];

Мария Василева - Вълова, държавен експерт, [email protected], тел.: 02/4676 220;

Теодора Танева, държавен експерт, [email protected], тел.: 02/4676 222;

Боряна Боянова, главен експерт, [email protected], тел.: 02/4676 227;

Мартина Михайлова, старши експерт, [email protected]; тел: 02/4676 226;

Мария Спасова, старши експерт, [email protected],  тел.: 02/4676 224;

Виолета Иванова - Грънчарова, младши експерт, [email protected], тел. 02/4676 227;

Мария Теодорова, старши сътрудник по УЕПП, [email protected], тел.: 02/4676 221;

Джени Узунова, старши сътрудник по УЕПП,  [email protected], тел.: 02/4676 226;

Елена Милошова, старши сътрудник по УЕПП, [email protected], тел.: 02/4676 223;

Милена Минчева, старши сътрудник по УЕПП, [email protected], тел.: 02/4676 223.

 

Полезни връзки:

Сертифициращ орган

Одитен орган

Съвет на Европа

EEA Grants & Norway Grants

Национално координационно звено 

NGO Programme in Bulgaria

Programme Area Green Industry

Innovation Youth Center in Strasbourg,France

Youth Center in Budapest, Hungary

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“