Архив за учебната 2017/2018 година

Начало » Олимпиади и състезания » Олимпиади и национални състезания » Архив за учебната 2017/2018 година


Учебна 2017/2018 година

Заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-682/11.04.2018 г. за изменение на Заповед № РД09-5411/12.10.2017 г.

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2017/2018 година

Регламенти на национални състезания за учебната 2017/2018 година

Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2017/2018 година

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“