31.03.2018 г. Словашката академия на науките приема номинации ежегодната си международна награда на чужди граждани

Начало » Наука » Новини и събития » Архив » Архив 2018 » 31.03.2018 г. Словашката академия на науките приема номинации ежегодната си международна награда на чужди граждани

Словашката академия на науките приема номинации ежегодната си международна награда на чужди граждани с изключителен принос в областта на техническите науки по отношение на Словашката република

Словашката академия на науките ежегодно на 1 септември (Деня на конституцията) присъжда международна награда на чужди граждани, като специално признание за техните постижения в сферата на социалните науки, хуманитарните науки, изкуствата и културата, в областта на природните науки и областта на техническите науки по отношение на Словашката република.

Съгласно решение на Президиума на Словашката академия на науките, наградите за 2018 г. ще се присъждат в областта на техническите науки.

Номинациите за награда се представят до 31 март 2018 г. на специално жури към научния съвет на Словашката академия на науките, което извършва подбора.

Номинацията трябва да съдържа научна автобиография на номинирания; данни за публикационната активност, подкрепени със списък на най-важните публикации за последните пет години и описание на научния принос по отношение на Словашката република.

Повече информация може да намерите в сайта на Словашката академия на науките: http://www.sav.sk.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“