Френска република

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Френска република

Програма за културно, образователно, научно, техническо и междуведомствено сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Френската република за периода 2004 - 2006 г.

обн. - ДВ, бр. 48 от 04.06.2004 г.

Срок на действие: В сила до подписване на нова   

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“