Европейска агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование

Начало » Приобщаващо образование » Европейска агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование

Европейска агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование
(European Agency for Special Needs and Inclusive Education)

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование (Агенцията) е независима и самоуправляваща се организация. Агенцията се финансира от министерствата на образованието на държавите членки и от Европейската комисия с подкрепата на Европейския парламент.

Политика за финансиране на приобщаващи образователни системи. Заключителен обобщен доклад;

Политика за финансиране на приобщаващи образователни системи. Инструмент за самопроверка по отношение на политиката за финансиране;

Доказателства за връзката между приобщаващото образование и социалното включване. Заключителен обобщен доклад

Преждевременно напускане на училище и учащи с увреждания и/или със специални образователни потребности – заключителен обобщен доклад

Подобряване постиженията на всички учащи в приобщаващото образование – заключителен обобщен доклад


Кои сме ние?

Позиция на Агенцията относно приобщаващите образователни системи

Инструмент за самоанализ на средата за приобщаващо образование в ранна детска възраст

Приобщаващо образование в ранна детска възраст. Нови идеи и инструменти


Представител за Република България в Съвета на представителите на страните членки в Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование:

Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“
Министерство на образованието и науката
Адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А
Имейл: [email protected]
Телефон: +3592 9217 435
 
Национален координатор за Република България:

Калоян Дамянов, директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град
Адрес: гр. София, ул. „Владово“ 1
Имейл: [email protected]
Телефон: +35987 886 3526

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“