Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.


За контакти с Програмния оператор:
дирекция „Външни европейски програми“
1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 2
e-mail: [email protected] 


Процедура за предварително дефиниран проект „Идеен, технически и работен проект за изграждане на Национална многопрофилна детска болница”

На 04.05.2020 г, Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви процедура за предварително дефиниран проект „Идеен, технически и работен проект за изграждане на Национална многопрофилна детска болница”, който ще се изпълнява от Министерство на здравеопазването.

Предвидените по процедурата средства са в размер на 500 000 евро.

Основната цел е разработването на идеен, технически и работен проект за изграждане на национална многопрофилна детска болница, която да осигурява комплексни медицински услуги за деца. Проектът трябва да предлага съвременен болничен дизайн, съобразен с потребностите при лечението и оздравителния процес при децата, като осигурява функционални, ефективни и рационални решения както за болничните отделения, така и за връзката между тях.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 5 юни 2020 г. до 18:00 часа.

Насоките за кандидатстване и приложенията към тях (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c135c50c-1501-4a01-8f77-4da8dd3bfde5


Процедура за предварително дефиниран проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

На 23.01.2020 г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви процедура за предварително дефиниран проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“.

Основната цел на центъра ще бъде да предостави грижи за възстановяването на деца с онкохеаматологични заболявания и техните семейства, като осигури също разработването на съответната методология за интегрирани психологически и социални услуги, както и програмата за обучение на специалистите, които ще предоставят тези услуги.

Проектът ще се изпълнява от община Костинброд.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 625 822 евро.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 2 март 2020 г. до 18:00 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/predefiniran-proekt-vzstanovitelen-czentr-za-decza-s-onkoxematologichni-zabolyavaniya


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“