Мексико

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Северна Америка » Мексико

Програма за сътрудничество в областта на образованието, културата и спорта между правителството на Република България и правителството на Мексиканските съединени щати за периода 2008 – 2011 г.

обн. - ДВ, бр. 2 от 9.01.2009 г., в сила от 13.11.2008 г.,

Срок на действие: 4 години, с автоматично подновяване

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“