Звена, РЦПППО, училища, търговски дружества

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Звена, РЦПППО, училища, търговски дружества


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ


Звена

Име, презиме, фамилия, директор на

 

Анна Димитрова Петрова, Център за информационно осигуряване на образованието

Дария Анастасова Маврудиева, Център за учебно-тренировъчни фирми

Димитър Борисов Асенов, Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Детелинка Димитрова Траянова, Държавен логопедичен център

Георги Христов Янушев, ВУИ, гр. Ракитово

Калоян Илиев Йорданов, Учебен център

Лилия Тодорова Стефанова, директор на ЗОУФООС на МОН

Любка Генчева Тинчева,Национален музей на образованието - Габрово

Мария Великова Носикова, директор на БСУ - гр. Прага

Надя Любенова Кантарева-Барух, Национално издателство за образование и наука "Аз-буки"

Неда Оскар Кристанова, Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Петьо Митков Кънев, директор на ЦРЧР

Татяна Георгиева Досева, Национален дворец на децата


Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Име, презиме, фамилия, директор на РЦПППО

 

Антоанета Димитрова Тодоранова, Шумен

Антоанета Кирилова Стоянова, Бургас

Ася Петрова Иванова, Видин

Веселина Атанасова Яръмова, Смолян

Веселина Дончева Анчева, РЦПППО- Шумен

Галина Иванова Статкова, Враца

Гергана Димитрова Колчакова, Пазарджик

Десислава Любенова Радкова, Благоевград

Диана Любенова Божинова, Монтана

Донка Иванова Дончева, Велико Търново

Евгения Борисова Стоянова, Русе

Енеида Ненова Иванова, Добрич

Йорданка Венелинова Георгиева, Перник

Калоян Иванов Дамянов, София-град

Катя Стайкова Стоилова,  Пловдив

Клара Павлова Милошева, София-област

Мариана Димитрова Георгиева, Кърджали

Марияна Георгиева Пантелеева, Варна

Милена Иванова Иванова, Русе

Милена Стоянова Неделчева, Разград

Мирослав Мирчев Анев, Кюстендил

Моника Тодорова Дончева, Ловеч

Надежда Димова Пунчева, Габрово

Недка Николова Русева, Директор на РЦПППО - Силистра

Недка Николова Русева, Силистра

Пламен Тенев Иванов, Стара Загора

Росица Иванова Чернева-Тодорова, Габрово

Светла Асенова Йотова, Хасково

Силвия Стоянова Николова, Плевен

Таня Стоянова Дженкова-Трифонова, Ямбол

Татяна Зефирова Бошнакова, Смолян

Христо Тотев Христов, Търговище

Юлия Иванова Стефанова,  Сливен


Училища

Име, презиме, фамилия, директор на

Ангел Георгиев Ройбов, Социално-педагогически интернат „Христо Ботев”, с. Варненци, общ. Тутракан

Ахмед Фикрет Ферхад, Възпитателно училище-интернат „Н. Й. Вапцаров”, гр. Завет

Георги Методиев Иванов, Средно училище „Мито Орозов”, гр. Враца

Георги Христов Янушев, Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов”, гр. Ракитово

Гергана Бориславова Абаджиева-Иванова, Средно училище „Св. Иван Рилски”, гр. София

Елка Павленчова Белокапова, Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл”, гр. София

Жулиета Красимирова Петкова, Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов”, гр. Варна

Златина Александрова Стаматова, Специално училище за ученици с увреден слух - гр. Пловдив

Ивелина Кирилова Данчева-Кръстева, директор на СУ "Св.Иван Рилски" - София

Мариана Господинова Господинова, Средно училище „Поп Минчо Кънчев”, Стара Загора

Мария Раданова Георгиева, БСУ „Д-р Петър Берон”, Прага

Марияна Господинова Господинова, директор на СУ " Поп Минчо Кънчев" - Стара Загора

Марияна Димова Райчева, СУ „Аргира Жечкова”, гр. Сливен

Нина Светославова Атанасова, Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев”, с. Подем, общ. Долна Митрополия

Росен Райков Милачков, Специално училище за ученици с увреден слух „Свети Иван Рилски”, Търговище

Севдалина Владимирова Джонгарска-Григорова, Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев”, гр. София


Търговски дружества

Име, презиме, фамилия, длъжност

Анастасия Григорова Бонева, изпълнителен директор на "Образование и наука" ЕАД

Велина Стоянова Белева - Влахова, член на Съвета на директорите на ССО ЕАД

Веселин Атанасов Петков, член на Съвета на директорите на "Образование и наука" ЕАД

Ирена Валентинова Тодорова, член на Съвета на директорите на "Образование и наука" ЕАД

Юлия Иванова Захариева, член на Съвета на директорите на "Образование и наука" ЕАД

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“